پرداخت با کد دستوری(USSD)

پرداخت با کد دستوری(USSD)

به اطلاع می رساند، مشتریان محترم میتوانند به غیر از روشهای پرداخت آنلاین ، کارت به کارت و گرداخت با کارتخوان سیار، از طریق شماره گیری کد دستوری(USSD) زیر بر روی تلفن همراه خود هزینه صورتحساب را پرداخت نمایند.

روش انجام:
۱٫ کد دستوری از طریق تلفن همراه شماره گیری گردد. #۲۸۹۳*۹۷*۷۸۸*

۲٫ بعد از مشاهده پنجره ظاهر شده، مبلغ صورتحساب را به ریال وارد گردد.
۳٫ بعد از مشاهده نام “فروشگاه ماهی بندر” و مبلغ صورتحساب که در مرحله قبل وارد شده، عدد “۱”  بمنزله تایید وارد گردد.
۴٫ شماره ۱۶ رقمی کارت بانکی وارد گردد.
۵٫ رمز دوم عابر بانک وارد گردد.