خرچنگ آب شیرین

خرچنگ آب شیرین ارس (کرای فیش)


در انبار موجود نمی باشد

خرچنگ آب شیرین ارس یا همان کرای فیش (Cryfish) نوعی سخت پوست آب‌های شیرین است. در فارسی به آن خرچنگ رودخانه، خرچنگ آب شیرین، خرچنگ خاردار و چنگاره می گویند.