ماهی شوورت

ماهی شورتMB-118


۸۰,۰۰۰ تومان

دسته:

ماهی شورت بیشتر در شن و یا روی شن و در کنار دریا زندگی می کند. ماهی شورت را می توان به صورت کبابی، سرخ شده و قلیه ماهی استفاده نمود.