ماهی منجمد

ماهی منجمد و راه های شناخت آن

ماهی منجمد و راه های شناخت آن : همانطور که می دانید فروشگاه ماهی بندر کلیه محصولات را به صورت روزانه تهیه و بعد از انجام فرآوری (پاک کردن) آنها را شستشو نموده و با توجه به خودداری باربری هوایی … ادامه مطلب

0نظرات