ماهی تلال، ماهی طلال

1 کالا

  • طلال

    ماهی طلال

    ۱۲۵,۰۰۰ تومان
    هر کیلوگرم (پاک‌نشده)
    ماهی طلال جزو خانواده تن ماهیان است . صید ماهی طلال هرسال از اواخر پائیز تا پایان زمستان است . گوشت ماهی طلال به علت برخورداری از طعم عالی در صنایع کنسرو سازی در کشورهای دیگر استفاده می شود اما در ایران به صورت تازه استفاده می شود و فرآوری ندارد .