شانک، ماهی کوپر

1 کالا

  • ماهی کوپر

    ماهی کوپر ( کوفر )

    امروز موجود نیست
    ماهی کوپر یا شانک قرمز از ماهی های شناخته شده خلیج فارس میباشد که دارای گوشتی لذیذ و بدون تیغ است. ماهی کوپر را با نام های کخو ، کوفر ، گوفر ، اوفر و گوپاه نیز می شناسند.