ماهی زبان

ماهی زبان

ماهی زبان
شاید بتوان گفت بهترین و خوشمزه ترین ماهی برای سرخ کردنی و سوخاری شدن ماهی زبان می باشد.

همان طور که از اسم این ماهی پیداست شکل این ماهی شبیه زبان است و گوشت نازکی دارد.رنگ یک طرف آن صورتی و طرف دیگرش سفید است!

ماهی زبان بیشتر در فصل زمستان صید می شود و در تابستان صید این ماهی کم هست و به همین دلیل است که تابستان قیمت بیشتری دارد.

ماهی زبان دو تا چشمش در یک سمت بدنشان قرار دارد و همان سمتی که چشمان ماهی قرار گرفته رنگ بدن ماهی قرمز یا صورتی است و طرف دیگرش سفید است و اگر ماهی زبان از کیفیت بیفتد و تازگی خود را از دست داده باشد،قسمتی که قرمز رنگ است هم به

سفیدی میرود و آن ماهی تازگی خود را از دست داده است و اگر بوی نامطبوعی داشته باشد که دیگه اون ماهی کلا فاسد است،به نظر من ماهی زبان فقط برای سرخ کردنی مناسب است.

ماهی زبان چون حجم بدنش کم است و گوشت زیادی ندارد هنگام سرخ شدن،گوشتتشسوخاری می شود و کسانی که ماهی سوخاری دوست دارند این ماهی می تواند بهترین و خوشمزه ترین ماهی برایشان باشد.