شماره تماس: ۰۹۰۳۲۰۵۲۸۹۳
پست الکترونیکی: info@mahibandar.com
آدرس: بندرعباس،بلوار امام خمینی(ره)،خیابان آیت ا.. غفاری شمالی،پارک علم و فناوری هرمزگان،واحد214